การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

  1. นำแบบฟอร์มเงินค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) ไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคากรุงไทย ทุกสาขา
  2. ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย Next” เลือกหัวข้อ จ่ายเงิน>หมวดหมู่>ใส่รหัส CODE : 8533>ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน และจำนวนเงิน ตามใบนำฝากค่าบำรุงการศึกษา

สามารถชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม  – 30 มิถุนายน 2562 >>>download Pay-in>>>http://archeewa.org/st62/