ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรเงรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครครูนาฎศิลป์