ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

>>>คลิก<<<  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ