ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์clickอ่านประกาศ

ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ