ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 24  สิงหาคม 2560  ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
คลิกดูรายละเอียด >>>
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ