ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามแนบ >>>ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สามารถพิมพ์ใบ Pay-In จากลิ้งค์นี้ >>>http://archeewa.org