กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่11 สิงหาคม 2560