กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน
ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้ ดูคลังภาพ