การรับสมัครสอบ TOEIC

 

การรับสมัคร : สำหรับนักเรียนและนักศึกษา (ทุกสถาบัน) หรือบุคคลทั่วไป

– สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบริการทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

– กรอกใบลงทะเบียนการสอบ และชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบด้วยตัวเอง

ภายในวันและเวลาราชการ วันที่ 4-25 กันยายน 2560 *(รับสมัครสอบจำนวนจำกัด)

สถานที่จัดสอบ ณ อาคารหอประชุมลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> การรับสมัครสอบ-TOEIC