การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้จัดประชุม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560