การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกำหนดระยะเวลาการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา หรือผ่านทางแอฟพลิเคชั่น กรุงไทย Next ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบนำฝากชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) ได้ที่นี่ http://archeewa.org/st62/index.php?fbclid=IwAR3XtVDC-bZJt8ue91ck5V6T9uT7mQ_fXyJWhSKDhE70ATwvyCsltWD_nTs