วรรณศิลป์ บทกวีนิพนธ์ บทอัศจรรย์
 ามเกียรติ์ตอนปราบนนทก รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ  บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร   กาพย์พระไชยสุริยา    โคลงโลกนิติ  
ผู้ชนะสิบทิศ       ร่ายสุภาษิตพระร่วง  โคลงสุภาษิต ร.5 
 สามัคคีเสวก     สมิงพระรามอาสา     ศิลาจารึก  
นิทานเทียบสุภาษิต  สามก๊ก  วัดเบญจมบพิตร  
ผลงานนักเรียน นิราศ โลกนิติ  สัตว์ในนิราศธารทองแดง 
มอม  กาพย์พระไชยสุริยา  เว็บพระอภัยมณีนำเสนอเรื่องย่อ
ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร พรรณไม้ในนิราศธารทองแดง  สารคดี บทความ สำนวนโวหาร  
แม่ศรีเรือน  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า    การอ่านพิจารณาคุณค่านิราศธารทองแดง
    ว็บวรรคทองของกวี รวบรวมบทกวี  


เรียนรู้วรรณกรรมวรรณคดีจากห้องเรียนอื่น ๆ

E_bookอภัยมณี   E-bookบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง 
ขุนช้างขุนแผน   รามเกียรติ์ 
  กาพย์เห่เรือ  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
 หนังสือไทยสมัยก่อน  นิราศ
วรรณกรรม-วรรณคดีไทย ประวัติกวี วรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยร้อยกรอง อ่านรามเกียรติ์บ้านจอมยุทธ
 วรรณคดีไทยจากวิถีพีเดีย   เว็บไซต์วรรณกรรม
ร้อยรสบทกวี   วรรณคดีไทยของศิลปะวัฒนธรรม
วรรณคดีไทยในดิจิตอล วรรณคดีไทยโดยครูลัง
วรรณคดีไทยสมัยกรุงศรี   ข้อเตือนใจจากบทดอกสร้อย
   
คลังข้อสอบวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดี
จิตรธานีจิตรกรรมไทย   ธรรมเนียมประเพณีไทย
พรรณไม้ในวรรณคดีไทย  วิถีไทย  
พันธุ์ไม้ดอกไทย เพลงไทยให้สาระ 
พรรณไม้ในวรรณคดีที่วังตะไคร้  
สัตว์ในวรรณคดี  
นางในวรรณคดีไทย  

      
    แบบฝึกหัดวรรณคดีไทย - แบบทดสอบ

แบบทดสอบ๑


    
     
 

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
สมุดเยี่ยม