แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Internet

Search engine

สนุกดอทคอม
ยะฮูดอทคอม
นายสบายและน้องยิ้ม
หรรษาดอทคอม

 

ห้องสมุด

หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
ห้องสมุดในประเทศไทย
ห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณ์ฯ
ห้องสมุดดิจิทัล สคูลเน็ต
ห้องสมุดความรู้
หอสมุดรัฐสภา
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดราราศาสตร์
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ห้องสมุดธรรมะ
ห้องสมุด สสวท.
ห้องสมุดนักเขียน
อุทยานการศึกษา

 

ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร
ศูนย์ศิลปะไทยดี
วิถีไทย

 

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอมรดกไทย
เมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ผ้า

 

โบราณสถาน

พระราชวังไทย
พระราชวังพญาไท
มรดกโลกของไทย
อุทยานประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ปราสาท

 

ศาสนสถาน

วัดไทย
วัดอรุณราชวราราม

 

แหล่งเรียนรู้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
LearnOnline
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา
เขื่อน
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ผักตะกร้า
สมุนไพรไทย
แหล่งรวมอุทยาน
อุทยานทะเล
ธรรมชาติสโมสร
สวนพฤกษศาสตร์
สวนหลวง ร 9
นกสยาม