ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2547
 
 
หมายเลข
กิจกรรม
วันดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม การค้นภาพ
0067
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
13 มกราคม 2547
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
0068
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ล่องคลองในบาง 1
24 มกราคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0069
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ล่องคลองในบาง 2
25 มกราคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0070
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง .ล่องคลองท่าทอง
30 มกราคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0071
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง .ร.ร.สุราษฎร์ธานี
9 กุมภาพันธ์ 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0072
นิทรรศการวิชาการและกิจกรรมชุมนุม ปี 2546
11 กุมภาพันธ์ 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0000
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปี 2546
19 กุมภาพันธ์ 2547
แนะแนว / ระดับชั้น  
0000
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปี 2546
20 กุมภาพันธ์ 2547
แนะแนว / ระดับชั้น  
0074
นักเรียน EP. ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
1 มีนาคม 2547
โครงการ EP.  
0076
รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
18 มีนาคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ  
0081
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ร.ร.วัดสมหวัง
23 เมษายน 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0083
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปี 2547
3 พฤษภาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0084
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปี 2547
4 พฤษภาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0085
พิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ "วันนี้วันพระ"
1 มิถุนายน 2547
สังคมศึกษาฯ
0086
การแข่งขันสุราษฎร์ธานีครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม #่ 3
5 มิถุนายน 2547
โครงการ EP.  
0087
กิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการศิลป์ ณ สามร้อยยอด
10 มิถุนายน 2547
ภาษาไทย  
0088
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ส.ธ.
13 มิถุนายน 2547
กิจการนักเรียน  
0091
การประกวดดนตรีเยาวชน "ลูกทุ่งคอนเทสต์"
19 มิถุนายน 2547
ศิลปะ  
0093
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
23 มิถุนายน 2547
กลุ่มบริหาร  
0094
กิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2547
24 มิถุนายน 2547
กิจการนักเรียน  
0095
เข้าร่วมการแข่งขัน แบรนด์ครอสเวิร์ดฯ ครั้งที่ 19 .
27 มิถุนายน 2547
โครงการ EP.  
0097
พิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีในวันลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2547
กิจกรรมลูกเสือ  
0098
การแสดงละครประกอบการเรียน นร.โครงการศิลป์
7 กรกฎาคม 2547
ภาษาไทย  
0099
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ประจำปี 2547
8 กรกฎาคม 2547
กิจการนักเรียน
0101
การแสดงผลงาน Open House โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
17 กรกฎาคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0102
การอบรมนักเรียนในโครงการอนุรักษ์แม่ตาปี
17 กรกฎาคม 2547
วิทยาศาสตร์  
0103
การอบรมครูแกนนำจิตวิทยาโรงเรียน ณ โรงแรมวังใต้
20 กรกฎาคม 2547
แนะแนว
0105
กรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการศึกษาดูงาน ร.ร.
22 กรกฎาคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0106
ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
26 กรกฎาคม 2547
ศิลปะ  
0107
คณะครู ร.ร.เบญจราชูทิศ ยะลา ศึกษาดูงาน ร.ร.ส.ธ.
3 สิงหาคม 2547
กลุ่มบริหาร  
0108
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคใต้
3 สิงหาคม 2547
วิทยาศาสตร์
0110
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
12 สิงหาคม 2547
กิจการนักเรียน
0111
การแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ดฯ เกม "12 สิงหา มหาราชินี"
12 สิงหาคม 2547
โครงการ EP.  
0112
การแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2547
17 สิงหาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0113
การหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ปี 2547
19 สิงหาคม 2547
กิจการนักเรียน
0115
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
23 สิงหาคม 2547
ห้องสมุด  
0116
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ มอ.สุราษฎร์ธานี
25 สิงหาคม 2547
กลุ่มงานวิชาการ  
0117
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2547
30 สิงหาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0120
การสาธิตการรำมโนราห์ประกอบการเรียนการสอน
6 กันยายน 2547
ภาษาไทย  
0121
การแสดงผลงานแผนการสอนครูแกนนำ
8 กันยายน 2547
กลุ่มงานวิชาการ
0122
พิธีรับมอบศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพประสิทธิ์ศุภผลฯ
9 กันยายน 2547
กลุ่มบริหาร
0123
การอบรมการวิจัยเบื้องต้นนักเรียนโครงการฯ
10 กันยายน 2547
คณิตศาสตร์
 
0124
การรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน
14 กันยายน 2547
กิจการนักเรียน
0125
พิธีรับสมาชิกใหม่สโมสรลีโอตาปี สุราษฎร์ธานี ปี 2547
15 กันยายน 2547
กิจกรรมนักเรียน  
0126
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปบูรณาการ
15 กันยายน 2547
ศิลปะ  
0128
กิจกรรม "วันกตัญญู" ปี 2547
16 กันยายน 2547
กลุ่มบริหาร  
0129
ผอ.สาธร ลิกขะไชย กล่าวอำลาไป ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย
17 กันยายน 2547
กลุ่มบริหาร  
0130
การจัดนิทรรศการ To be Number 1 ณ Co-Op
17 กันยายน 2547
กลุ่มงานวิชาการ  
0133
นักเรียนโครงการ EP. ทัศนศึกษามาเลเซีย - สิงคโปร์
28 กันยายน 2547
โครงการ EP.  
0134
ต้อนรับ ผอ.นิกร ธีระจามร ย้ายมารับตำแหน่ง
29 กันยายน 2547
กลุ่มบริหาร
0135
การเลี้ยงต้อนรับ ผอ.นิกร และอำลา ผอ.สาธร
30 กันยายน 2547
กลุ่มบริหาร  
0136
กิจกรรม "วันธารน้ำใจ" มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2547
30 กันยายน 2547
กลุ่มงานธุรการ / แนะแนว
0138
การร่วมกิจกรรมจัดทำ "พุ่มผ้าป่า" ของ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
29 ตุลาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0141
กิจกรรมค่ายบูรณาการ E.M.S.Camp ปีการศึกษา 2547
24 พฤศจิกายน47
โครงการ EP.  
0142
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการ EP.
1 ธันวาคม 2547
โครงการ EP.  
0143
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
1 ธันวาคม 2547
กิจการนักเรียน
0000
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
5 ธันวาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0144
กิจกรรม "สำรวจของดีที่บ้านฉัน" ของนักเรียน Gifted Thai
4 ธันวาคม 2547
ภาษาไทย  
0145
กิจกรรม "วันวิญญาณ" ประจำปี 2547
8 ธันวาคม 2547
กิจการนักเรียน
0146
นักเรียนโครงการ EP. ทัศนศึกษาภาคตะวันออก
10 ธันวาคม 2547
โครงการ EP.  
0147
การอบรม "วิจัยชั้นเรียน"
16 ธันวาคม 2547
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
0148
การแสดงละครประจำปีของนักเรียนโครงการ EP.
20 ธันวาคม 2547
โครงการ EP.  
0000
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.4 , ม.6
20 ธันวาคม 2547
กิจการนักเรียน  
0149
การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จ.ภูเก็ต
29 ธันวาคม 2547
กลุ่มงานบริการ  
   
 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี