ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2545

 
 
หมายเลข
กิจกรรม
วันดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ค้นหาภาพ
0001
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนโครงการ EP.
1 มกราคม 2542
โครงการ EP.
0002
ผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
1 มกราคม 2542
กลุ่มบริหาร
0003
นักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
1 มกราคม 2542
สังคมศึกษาฯ
0004
นักเรียนโครงการศิลป์ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 มกราคม 2542
สังคมศึกษาฯ
0005
การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีสุราษฎร์
14 สิงหาคม 2544
กิจการนักเรียน
0006
นักเรียนโครงการ EP. ม.2 ทัศนศึกษาภาคเหนือ
22 มกราคม 2545
โครงการ EP.
0007
การประเมินโรงเรียนของหน่วยงานภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2545
กลุ่มบริหาร
0008
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6
25 กุมภาพันธ์ 2545
แนะแนว / ปกครองระดับ
0009
กิจกรรม 11A พี่น้องสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2545
โครงการ EP.
0010
ผช.ลักขณา เจริญแพทย์ มารับตำแหน่ง ณ ร.ร.ส.ธ.
6 มิถุนายน 2545
กลุ่มบริหาร
0011
การอบรมโครงการ Globe ของ สสวท.
14 มิถุนายน 2545
วิทยาศาสตร์
0012
การแข่งขันสุราษฎร์ธานีครอสเวิร์ดฯ เกม ครั้งที่ 1
22 มิถุนายน 2545
โครงการ EP.
0013
การเข้าร่วมแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 17 กทม.
6 กรกฎาคม 2545
โครงการ EP.
0014
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.1
12 กรกฎาคม 2545
โครงการ EP.
0015
กรรมการวิชาการทัศนศึกษาเขาใหญ่ นครนายก
1 สิงหาคม 2545
กลุ่มงานวิชาการ
0016
การทดลองผ่าหัวใจ
5 สิงหาคม 2545
วิทยาศาสตร์
0017
กิจกรรม "วันนี้วันพระ"
8 สิงหาคม 2545
สังคมศึกษาฯ
0019
กิจกรรมเทิดพระเกียรต์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
12 สิงหาคม 2545
กิจการนักเรียน
0020
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS จากประเทศจีน
20 สิงหาคม 2545
ภาษาต่างประเทศ
0021
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.2
23 สิงหาคม 2545
โครงการ EP.
0022
รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Entrance
29 สิงหาคม 2545
กลุ่มงานวิชาการ
0023
การอบรมการเขียนงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน PBB
6 กันยายน 2545
กลุ่มงานธุรการ
0024
การรับสมาชิกใหม่สโมสรตาปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
12 กันยายน 2545
กิจกรรมชุมนุม
0025
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเขตการศึกษา สฎ.1
26 กันยายน 2545
กลุ่มงานวิชาการ
0026
นักเรียนโครงการ EP. ม.3 ทัศนศึกษา ป.มาเลเซีย
28 กันยายน 2545
โครงการ EP.
0027
การอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ Schoolnet ภาคใต้
15 พฤศจิกายน 2545
ศูนย์คอมฯ
0028
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนโครงการ EP. ม.3
24 พฤศจิกายน 2545
โครงการ EP.
0029
นักเรียนโครงการ EP. ม.2 ทัศนศึกษาภาคเหนือ
9 ธันวาคม 2545
โครงการ EP.
0030
นักเรียนโครงการ EP. ม.1 ทัศนศึกษาภาคตะวันออก
12 ธันวาคม 2545
โครงการ EP.
 


 
Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธาน