ยินดีต้อนรับสู่ThaiDepart โฮมเพจ"ร้อยกล..ร้อยกรอง" สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดย..ครูแก้ว
..........ข้อห้ามบางประการ...1......

๑. การใช้คำซ้ำ หรือสัมผัสซ้ำในคำประพันธ์
      การสร้างสรรค์งานกลอนให้มีคุณภาพต้องอาศัยความประณีตละเอียดอ่อน ในการเลือกคำให้เกิดเสียงเสนาะ เกิดอารมณ์แห่งจินตนาการ เกิดความลื่นไหลในการแต่งแต้ม ดังนั้นในตำแหน่งที่คำกลอนส่งสัมผัสและรับสัมผัสกันนั้น สิ่งที่นักแต่งกลอนทุกคนควรระมัดระวังก็คือ ห้ามใช้คำซ้ำกัน(หมายถึงคำเดียวกันหรือคำที่ออกเสียงเหมือนกัน) ดังตัวอย่างกลอนที่มีข้อบกพร่อง ดังนี้ (ตัวอย่างต่อไปนี้ตัดตอนมาจากแบบฝึกหัดของนักเรียน)
         นั่งชมวิวทิวทัศน์อยู่ริมหาด แสงแดดสาดส่องมาน่าหลงไหล
เห็นเรือน้อยล่องลอยอยู่ไกลไกล ชวนหลงไหลเรือแล่นไปตามลม
คลื่นซัดสาดเข้ามาหาชายฝั่ง หวนนึกถึงความหลังครั้งสุขสม
มาบัดนี้ดวงใจทุกข์ระทม เช่นสายลมผ่านมาแล้วผ่านไป
จะเห็นว่ากลอนข้างต้นมีสัมผัสซ้ำถึงสองแห่ง คือ ๑. คำว่า หลงไหล และ ๒. คำว่า ลม
 
        กระแสคลื่นครืนคลั่งกระทบฝั่ง อีกทั้งยังหาดทรายขาวราวแก้วใส
สุดแผ่นฟ้าแผ่นน้ำไกลสุดไกล แสนสดใสใจกายสบายตา
แลละลิ่วทิวสนเกินจักนับ แสงแดส่องระยิบระยับทั้งเวหา
สกุณาโผผินบินลับตา สุหรรษาพาใจให้เพลิดเพลิน
ในกลอนต่อมานั้น สัมผัสซ้ำสองตำแหน่งเช่นกัน คือ ๑.คำว่า ใส และ ๒. คำว่า ตา
 
        ผู้เขียนกลอนทุกคนจึงต้องระมัดระวังเรื่องสัมผัสให้มากที่สุด เพราะมีโอกาสเผลอได้ง่าย จึงควรตรวจสอบ  หลังจากที่แต่งบทกลอนนั้นแล้วอีกครั้ง ผู้เขียนกลอนส่วนใหญ่มักจะเคยพลาดพลั้งในจุดนี้กันมาแล้วแทบทั้งสิ้น
 

๏...................๚๛