ยินดีต้อนรับสู่ThaiDepart โฮมเพจ"ร้อยกล..ร้อยกรอง" สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดย..ครูแก้ว

..ลักษณะกลอนของสุนทรภู่....๒


๒. สัมผัสไม่บังคับ หมายถึงการส่งและรับสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน ด้วยเสียงสระ และหรือ เสียงอักษร ซึ่งมิได้มี
                             การบังคับในฉันทลักษณ์

 

               สัมผัสสระ หมายถึง การส่งและรับสัมผัสด้วยเสียงสระร่วมกัน(ยึดเอาเสียงเป็นสำคัญ) เช่น

                                  ใจ    สัมผัสสระกับคำว่า             ฤทัย      ไหม    อาลัย     ไหว้      สงสัย     ไทย
                                
               สัมผัสอักษร หมายถึง
การส่งและรับสัมผัสด้วยเสียงอักษรร่วมกัน เช่น
                                  คน   สัมผัสอักษรกับคำว่า          ของ       ฆ่า     ระฆัง     ขม      คาว       อุโฆษ
                                  สาว  สัมผัสอักษรกับคำว่า          โศก        ซึม     เศร้า      สูง      ซาบ       สิ่ง
                       เนื่องจากกลอนมีการแบ่งจังหวะในแต่ละวรรคได้วรรคละ 3   จังหวะ           จึงนิยมการส่งและรับสัมผัสในวรรคละ  2  ตำแหน่ง      ดังนี้

 ตัวอย่าง
                หอมคัดค้าว  สาวหยุด  พุทธชาติ พระพายพาด พัดเฉื่อย ระเรื่อยรื่น
     น้ำค้างเผาะ  เหยาะกระเซ็น  ก็เย็นชื้น ยิ่งดึกดื่น ดงรัง เสียงวังเวง
     กวางระเริง  เบิ่งร้อง  ในท้องถิ่น ว่าถึงดิน แล้วก็ว่า ป่าระเหง
     จักจั่นแจ้ว  แว่วหวาน  ประสานเพลง เหมือนลเวง วัณลา แม่จาบัลย์
   .......“พระอภัยมณี”

                      
                 เสนาะดัง จังหรีด วะหวีดแว่ว  เสียงแจ้วแจ้ว จักจั่น สนั่นเสียง
     เสียงหริ่งหริ่ง กิ่งไทร เรไรเรียง  เสียวสำเนียง นอนแล เห็นแต่ดาว
     จนดึกดื่น รื่นเรื่อย เฉื่อยเฉื่อยฉิว  หนาวดอกงิ้ว งิ้วต้น ให้คนหนาว
     แม้นงิ้วงาม นามงิ้ว เล็บนิ้วยาว จะอุ่นราว นวมแนบ นั่งแอบอิง
  ...........“นิราศวัดเจ้าฟ้า”


๏...................๚๛