ยินดีต้อนรับสู่ThaiDepart โฮมเพจ"ร้อยกล..ร้อยกรอง" สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดย..ครูแก้ว
 
แบบทดสอบก่อนเรียน ท ๔๐๒๓๒
๑. บทร้อยกรองนี้ จัดเป็นประเภทใด ?
"..สัจธรรมสำคัญในวันนี้....คือความไม่พอดีที่น่าขำ
คนหนึ่งรวยล้นฟ้าสาริยำ....คนหนึ่งอยู่ในสลัมสร้างความดี"
    กาพย์ยานี ๑๑
    กลอนสุภาพ
    กาพย์ฉบัง ๑๖
    กาพย์สุรางคนางค์

๒. บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด ?
"...ฟ้ามืดเมื่อมีได้........ก็ฟ้าใหม่ย่อมคงมี
แสงทองเหมือนธรณี....จะท้าทายอย่างทระนง"
    กลอนเปล่า
    กาพย์ยานี ๑๑
    กลอนสุภาพ
    กลอนกลบท

๓. บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด ?
"..ชะลอขลุ่ยคลอนิ้วพะพลิ้วแผ่ว....โหยวะแว่วแว่วโหยละห้อยไห้
ประจงจุดเจิมเทียนเวียนระไว.......ลมก็ไหววับวูบดับธูปเทียน"
    กลอนเปล่า
    กาพย์ยานี ๑๑
    กลอนสุภาพ
    กลอนกลบท

๔. บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด ?
"..จงสร้างสรรค์สรรค์สร้างทางผ่องผุด....เหมือนไฟจุดจุดไฟให้ส่องแสง
มีเพื่อนคิดช่วยชูชูช่วยแรง....................ให้กล้าแกร่งแกร่งกล้ากว่าอยู่เดียว"
    กลอนเปล่า
    กาพย์ยานี ๑๑
    กลอนสุภาพ
    กลอนกลบท

๕. บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด ?
"..ในห้วงแห่งความรัก...........ฉันถูกทอดทิ้งให้อ้างว้าง
ท่ามกลางพายุฝน.................มืดมนและหนาวเหน็บ
เผชิญโลกอย่างเปล่าเปลี่ยว...เจ็บปวดและหวิวหวั่น"
    กลอนเปล่า
    กาพย์ยานี ๑๑
    กลอนสุภาพ
    กลอนกลบท

๖. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง?
    เสียงสนส่ายคล้ายถามถึงความหลัง
    เสียงคลื่นคลั่งใคร่รู้เธออยู่ไหน
    เสียงเม็ดทรายคล้ายว่าด้วยอาลัย
    เสียงลมไหวไต่ถามถึงความเธอ

๗. "วิเวกหวานปานปนด้วยมนต์ขลัง"
กลอนวรรคนี้มีคำเป็นคำตายเท่าใด?
    คำตาย คำเป็น
    คำตาย คำเป็น
    คำตาย คำเป็น
    คำตาย คำเป็น

๘. "เนื้ออ่อนห่อนซู่เนื้อ.....น้องหญิง"
คำเอกโทษในโคลงสี่สุภาพบาทข้างต้นคือข้อใด?
    อ่อน
    ห่อน
    ซู่
    เนื้อ

๙. กลอน บทดอกสร้อย กับ กลอนสักวา ต่างกันตรงข้อใด?
    คำนำ
    คำสร้อย
    คำเป็น
    คำตาย

๑๐. กลอนสุภาพ บท มีกี่คำกลอน?
    คำกลอน
    คำกลอน
    คำกลอน
    คำกลอน

Score =
ดูคำตอบที่ถูกต้องข้างล่างนี้ :