แผนผังโคลงสี่สุภาพและกาพย์
 
 
 
         
 
 
         
กาพย์ฉบัง ๑๖
         เรียงถ้อยร้อยคำนำแผน บุราณเหมือนแม้น
สืบต่อทอถักรักศิลป์  
         บ่งไทยเป็นไทยอาจิณ คงคู่แดนดิน
อักษรซ้อนคำนำเรียง  

 

กาพย์ยานี ๑๑
      เรียบเรียงถ้อยร้อยคำ ตามแบบนำแต่โบราณ
เพียงเพื่อจะสืบสาน ด้วยคำหวานผ่านอักษร
      ประกาศไทยคือไท ประจักษ์ใจกลิ่นกาพย์กลอน
อวดเอกเพียงออดอ้อน เวียนเว้าวอนสานต่อคำ

 

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
         เรียงถ้อยร้อยคำ     แบบบุราณทำ    นำมาสืบสาน
หวังเพียงเด็กไทย   สนใจเขียนอ่าน    รักกลกลอนกานท์   ผ่านการร้อยเรียง
         สุขทุกข์โศกเศร้า   คำช่วยบรรเทา    เพียงคล้องพ้องเสียง
บันทึกเรียงถ้อย     รัดร้อยคำเคียง     สูงต่ำสำเนียง       เพียงพอต่อคำ

 

โคลงสี่สุภาพ
         จึงสานสืบต่อถ้อย เรียงคำ
เพียงเพื่อเผยโคลงนำ  แพร่พ้อง
เว็บไซต์ช่วยจดจำ     บอกต่อ   นาแม่
เชิญเยี่ยมเยือนหอห้อง    ต่อถ้อยเรียงคำ

i

ขอขอบคุณผู้เอื้อเฟื้อเนื้อหา แบบฝึกหัดและรูปภาพ
  อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์  อาจารย์ ๓ ระดับ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
ในส่วนของโคลงและกาพย์
แบบฝึกหัดกาพย์ยานี ๑๑
แบบฝึกหัดกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘