.......งานกลอนบางส่วนของคุณครู บุณยฤทธิ์ มากมี.......
 


      ๑. เขียนให้คุณครูที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร( คุณครูบุญเลิศ ราชเดิม....ผอ.รร.กาญจนดิษฐ์วิทยาคม,
        คุณครูวิจารณ์ พรหมแก้ว ผช.ผอ.รร.เคียนซาพิทยาคม) พฤษภาคม ๒๕๔๓

                  
     ให้ก้าวถึงฝั่งฝันอันบรรเจิด
 
สบประเสริฐสิ่งสรรค์ทันสมัย
เป็นผู้นำที่ดีย่อมมีชัย   สู้ศึกใหญ่หมื่นครั้งยังชนะ

    
จะศึกเหนือเสือใต้อย่าได้หวั่น       

 
จงประจัญด้วยธรรมคำสัจจะ
เรือใหญ่ย่อมคลื่นใหย่ไม่ลดละ   ¢Íขอคุณพระคุ้มครองปลอดผองภัย๚๛

     ๒. เขียนให้คุณครูมลิวัลย์   อุดมพันธ์   เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด(กรกฎาคม๒๕๔๔)
          เขียนในนามฝ่ายวิชาการสำหรับน้องผู้ร่วมงาน

          มลิวัลย์วันมะลิจะผลิดอก เกสรออกหอมกรุ่นละมุนหวาน
แผ่กิ่งกลีบดอกใบไปเนิ่นนาน สดสราญผสานสุขอยู่ทุกวัน
        
         มะลิสวยด้วยมีกลีบสีขาว

ดูพริ้งพราวบริสุทธิ์วิมุตติมั่น
หอมกลิ่นกรุ่นอุ่นคำยามจำนรรจ์ คือสีสันความดีที่มีมา
        
         รูปก็งามนามก็เพราะดูเหมาะสม

ชวนนิยมชมในลักษณ์เสียหนักหนา
ชวนอยู่ใกล้ให้อยู่กล้ำฉ่ำวาจา มธุรสถึงคราจะงงงวย
        
         ให้สดใสสดสวยด้วยกลิ่นหอม

ให้พริ้งพร้อมดั่งจีบด้วยกลีบสวย
หวานละไมหอมละมุนกรุ่นสำรวย โชคอำนวยให้สุขสันต์ทุกวันคืน๚๛

       ๓.เขียนให้คุณครูสายชล  ขจรธีรสกุล เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
         ( เขียนในนามฝ่ายวิชาการ) ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

        
         เหมือนสายน้ำฉ่ำกระเซ็นที่เย็นไหล

คือน้ำใจ "สายชล" ที่คนเห็น
เมื่ออยู่ใกล้เหมือนกล้ำความฉ่ำเย็น ขอจงเป็นขวัญใจใครทุกคน
        
         ทุกก้าวย่างย่างก้าวในคราวนี้

เป็นก้าวที่ก้าวหน้ากว่าทุกหน
เป็นก้าวไกลก้าวกลางหว่างใจชน ให้สุขล้นใจกายนะ...สายชล๚๛

       ๔.เขียนลงจุลสารของโรงเรียนเนื่องใน "วันวิญญาณ" ๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ รำลึกถึงคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์
         จากเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

        
         ชื่อ "ลำยอง" ลองย้ำ คำนึงนับ

วันวิญญาณ ฤาจะดับ ไปเสียสิ้น
วันที่เลือด ชโลมซ่าน เหนือลานดิน แปดธันวา เคยยิน คอยย้ำเตือน
        
          ธันว์แปดสี่ มีใคร ถูกใครฆ่า

Íอีกกี่ร้อย เดือนธันวา จะมาเหมือน
แม้นเราเลือน เดือนธันวา ก็ลาเลือน วันวิญญาณ ก็จะเชือน เลื่อนเลยลับ๚๛

   ๕.เขียนลงวารสารโรงเรียนเนื่องใน "วันวิญญาณ" ๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ รำลึกถึงคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์
จากเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
       

"คนกล้า ส.ธ."
        
          แววตา คราอยู่ เคยรู้ซึ้ง


วาจา เพียงพึง อ่อนหวานหวัง
แววเอื้อ ยามเอ่ย เคยรับฟัง

เหมือนยัง มีอยู่ คู่ดวงใจ
        
         เพียงคำ พันคม ข่มอริ

มิเคยปริ ปากวอน ให้อ่อนไหว
แววแกร่ง แข็งกล้า กว่าใครใคร จนเลือดไหล หมดร่าง อย่างช้าช้า
        
        ธันว์แปดสี่ ปีนั้น ถึงวันนี้

ศิษย์ทวี พูนเทวษ ถวิลหา
รำลึกถึง "คุณครู" ผู้เมตตา ชื่อ "ลำยอง" คนกล้า แห่ง สอ.ธอ.๚๛

         ๖.เขียนลงโฮมเพจในหน้าแรกของโฮมเพจ "เรียงถ้อย..ร้อยคำ" www26.brinkster.com/mshy/

""เรียงถ้อย...ร้อยคำ"
        
           คำดีดี ดูเด่น มีเป็นร้อย

เชิญเรียงถ้อย สื่อค่า ภาษาศิลป์
บรรจงร้อย เรียงคำ ชื่นฉ่ำจินต์

แล้วโบยบิน เบิกฟ้า ไปคว้าดาว
        
         จะโอบคว้า พารุด ไปสุดฟ้า

ให้ดารา ปลุกฟื้น ในคืนหนาว
ปลอบฤดี ให้ชื่น อย่างยืนยาว ·ทุกครั้งคราว ที่มิตร คิดมาเยือน
        
          เป็นเพื่อนจริง อิงอ้อน มาวอนว่า

ล้อวาจา เล่นวจี ทีจะเหมือน
´ดั่งไฟผิง อิงอุ่น คอยกรุ่นเตือน ว่าไม่เบือน จากกัน ไม่ผันจร
         
         ช่วยสืบสาน งานศิลป์ ทั่วถิ่นที่

ด้วยวจี แจ่มถ้อย ร้อยอักษร
ภาษาไทย เจิดจรด ทุกบทตอน เอื้อนอาทร พิทักษ์ค่า ภาษาไทย
         
         ให้ภาษา พาศิลป์ ระรินรื่น 


เป็นเพลงชื่น ชูกมล คนอ่อนไหว
คลอสำเนียง เสียงกานท์ ผสานใจ เป็นมาลัย คล้องขวัญ นิรันดร.๚๛

บทกลอนเกริ่นนำหน้าแรกโฮมเพจ

โฮมเพจ "เรียงถ้อย..ร้อยคำ"

       ๗.เขียนลงโฮมเพจฝ่ายวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ผู้อำนวยการสาธร ลิกขะไชย ได้รับคำสั่งย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สลับกับผู้อำนวยการนิกร ธีระจามร เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๗

"อำลา..อาลัย"...ส่ง ผอ.สาธร
        
           ด้วยรักและศรัทธามีมาให้


วันแห่งความยิ่งใหญ่จึงปรากฏ
ชมพูเขียวมีชื่อลือลาภยศ

ผู้กำหนดสร้างชื่อเลื่องลือนาม
        
           ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เป็นหนึ่ง

คำเคยซึ้งตรึงใจให้เกรงขาม
จุ่งจำเริญยิ่งใหญ่ไปทุกยาม ยังติดตามศรัทธา "ท่านสาธร" ๚๛
        
      
 
"มาใหม่..ยินดี"..รับ ผอ.นิกร

   คือก้าวใหม่ก้าวเสริมมาเติมต่อ

ให้ สอธอ จรัสไกลในโลกหล้า
เสริมด้วยรักด้วยมนัสพัฒนา แลมุ่งมั่นก้าวหน้ากันต่อไป
         ด้วยรักและศรัทธามีมามอบ หวังประกอบการศึกษาพายิ่งใหญ่
เสริมกิจด้วยความหวังกำลังใจ   คือพลังมอบให้ "ท่านนิกร"
กันยายน 2547 โฮมเพจ"ฝ่ายวิชาการ ส.ธ."

   ๘.เขียนให้ "คุณครูสุรชาติ รัตตานุกูล" เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ่วงพรหมครวิทยา เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

        
         สุรชาติ ชาติชื่อคือชาติกล้า

สู้ฟันฝ่าบากบั่นมั่นคงยิ่ง
หนึ่งในสี่ท่านรองคือของจริง ถ้วนทุกสิ่งสมหมายสบายมือ
         ไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ก้าวหน้ามากล้นคนนับถือ
ผู้นำดีมีชัยให้ระบือÍ สมดั่งชื่อ "สุรชาติ" องอาจครัน