หัวข้อคำถามหรือกระทู้ : ธรรมชาติรอบตัว

...พิศประดู่ดูสดชื่นระรื่นจิต
เคียงคู่มิตรชมหมู่ไม้ให้สุขสันต์
ดูต้นโพธิ์ชิดไทรใกล้เคียงกัน
สารพันแมกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา

....ก้ามปูแยกแตกสิ่งก้านตระการกล้า
ประหนึ่งท้าแสงสุรีย์ที่แผดเผา
ลมพัดพากลิ่นพุดซ้อนมาเบาเบา
ช่วยให้เราผ่อนคลายสบายใจ

....วรพงศ์ สองเมือง,จิตติพงษ์ ชื่นอารมณ์,อลงกรณ์ อินทร์จันทร์,พรรณวดี มณีวัต


by: ..ม.5/9 - Nomail.? - 11/6/2002


คำตอบโดย : ม.5/11 [ Nomail.?] 11/6/02 08:44
  

  .......................ธรรมชาติรอบตัว

.........จะว่าพลางทางชม ณ สวนพุทธ
แสนสะดุดนัยน์ตาน่าหลงใหล
เหล่าต้นไม้ใบหญ้ากลางพงไพร
แสนสุขใจฉ่ำอุราพาชื่นบาน

.........เสียงลมพัดโบกโบยใบไม้ไหว
แลฟ้าใสฝูงปักษาพาเล่าขาน
ธรรมชาติเหล่านี้แสนยาวนาน
ตลอดกาลสวนพุทธาน่ารื่นใจ
.................................................

นส.พนิดา ทองธำรงรัตน์ ม.5/11
นส.ปัณณภัส ศิริยงค์ ม.5/11
นส.จุฑามาศ บุญนำ ม.5/11
นส.ศศิรัตน์ แซ่ลิ้ม ม.5/1
1


คำตอบโดย : ครูแก้ว [ Nomail.?] 11/6/02 18:37

    ...ของกลุ่ม ม.5/9 ในวรรคที่สามของบทที่สอง
หากเปลี่ยนคำว่า "เบาเบา" เป็นบางเบา" น่าจะให้ความดีขึ้นนะคะ
ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ

....ก้ามปูแยกแตกสิ่งก้านตระการกล้า
ประหนึ่งท้าแสงสุรีย์ที่แผดเผา
ลมพัดพากลิ่นพุดซ้อนมาบางเบา
ช่วยให้เราผ่อนคลายสบายใจ


คำตอบโดย : ป้าหมู [ Nomail.?] 11/6/02 20:46
 

   ...ของกลุ่ม ม.5/11 ในบทที่สอง
ท้ายวรรคลงด้วยสระไอ วรรคจบควรจะเป็นสระอื่นบ้าง
สัมผัสนอกถูกต้องค่ะ
ในที่นี้ป้าหมูแต่งใหม่ เน้นสัมผัสในค่ะ

แสนสดชื่นรื่นรมย์ชมสวนพุทธ
อากาศบริสุทธ์สอาดใส
หมู่ผกาหญ้าอ้อล้อลมไกว
ภมรใกล้ไกลสู่ดูสราญ

ลมรำเพยเชยช่อต้องกอกก
มองเห็นนกเกาะเคียงส่งเสียงหวาน
ธรรมชาติต้นไม้สายลำธาร
ตลอดกาลสวนพุทธาพารื่นเริงคำตอบโดย : บุณยฤทธิ์ [ Nomail.?] 16/6/02 19:55
   

ของ ม.5/9 ควรพยายามลดคำในแต่ละวรรคให้เป็นแปดคำ ส่วนอื่น ๆ ถูกต้องดีแล้ว ในที่นี้จะลองปรับเปลี่ยนบางวรรคเสียใหม่เป็นดังนี้

...พิศประดู่ดูชื่นระรื่นจิต
เคียงคู่มิตรชมไม้ให้สุขสันต์
ดูต้นโพธิ์ชิดไทรใกล้เคียงกัน
สารพันไม้ใหญ่ให้ร่มเงา

....ก้ามปูแตกกิ่งก้านตระการกล้า
ประหนึ่งท้าแสงสุรีย์ที่แผดเผา
ลมรำเพยกลิ่นพุดซ้อนมาบางเบา
ช่วยให้เราผ่อนคลายสบายใจ


คำตอบโดย : ม.5/9 คณะผู้แต่ง [ Nomail.?] 14/7/02 10:18
 
   ขอขอบคุณสำหรับคำติชมและคำแนะนำ ชาวคณะจะนำไปปรับปรุงต่อไป.........ขอบคุณค่ะ


BACK