มี.ค. 21

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษากรองอากาศ อ่านที่นี่

มี.ค. 21

ดูVDOหลักการทำงานของเครื่องยนต์

มี.ค. 21

กรองอาศ

กรองอากาศ  คลิกที่นี่

มี.ค. 20

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ลูกสูบ         piston

 

ก้านสูบ

ก้านสูบ

เสื้อสูบเสื้อสูบ

ลิ้ินไอดีvalve

ลิ้นไอเสียvalve

สปริงลิ้นspringvalve

ลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงbaring

หัวเทียนspark plug

electric

คอยจุดระเบิด

คาร์บูเรเตอร์carburator

กรองอากาศairfilter

ล้อช่วยแรงfan

กาวานาgoverner

กระเดื่องลิ้นกระเดื่องลิ้น

 

มี.ค. 20

หลักการทำงาน

จังหวะ การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้

จังหวะที่ 1
ดูด/อัด: ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง ในขณะที่ลูกสูบ

เคลื่อนที่ลงมานั้นจะจะทำให้ช่องพอร์ตไอดีเปิดไอดีถูกอัดจาก ห้องแคร้งค์

ผ่านเข้ามาบรรจุในห้องเผาไหม้ในตอนนี้ช่องพอร์ตไอเสียจะเปิดออก

ด้วยเชื้อเพลิงที่เข้ามาจะช่วยขับไอเสียจากการเผาไหม้ด้วย ในการทำงาน

ดังกล่าวเพลาข้อเหวี่ยงทำงาน1/2 รอบ (ครึ่งรอบ)

จังหวะที่ 2
ระเบิด/คาย:ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนทำ

ให้ช่องพอร์ตไอดีและพอร์ตไอเสียปิดอัดเอาเชื่อเพลิงให้มีปริมาตรเล็กลง

ใน ห้องเผาไหม้ หัวเทียนส่งประกายไฟจุดระเบิดเชื้อเพลิงลูกสูบเคลื่อนที่

ลงเพราะแรงระเบิดทำ ให้ลูกสูบอัดเชื่อเพลิงในห้องแคร้งค์แล้วถูกอัดเข้า

มาเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ ลงจนพอร์ตไปดีและพอร์ตไอเสียเปิดเชื้อเพลิงจะ

ขับไล่ไอเสียออกด้วย เพลาข้อเหวี่ยงหมุนครบ 1 รอบ พอดี

มี.ค. 19

ข่าวใหม่ของเครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนที่ประยุกต์ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง