มี.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดทำชุดพละ

มี.ค. 21

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559 
ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศิลป์-คำนวณ

ศิลป์-ภาษา

สำรอง

นักเรียนรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

มี.ค. 20

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559

ดูผลการจาก BookMark2551 4
ดูผลการจาก Semester2551 2

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท.
โครงการ (MSET)
โครงการ Gifted
โครงการศิลป์-ภาษา
pra-m4

มี.ค. 18

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น

โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

มี.ค. 16

การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโนบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศหนังสือเรียน ปี2560

มี.ค. 15

สรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด  >>> ประกาศสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุ

มี.ค. 14

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ทางโรงเรียนจึงประกาศ ให้บุคคล บริษัทต่างๆ รับทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด อ่านรายละเอียด

มี.ค. 08

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท.pra-m4
โครงการ (MSET)
โครงการ Gifted
โครงการศิลป์-ภาษา

มี.ค. 08

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลโครงการพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น
โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (บัญชีสำรอง)

Page 5 of 40« First...34567...102030...Last »