เม.ย. 24

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และ ยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คลิกดูรายละเอียด >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เม.ย. 12

ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง
คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

เม.ย. 08

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.doc

เม.ย. 07

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เม.ย. 07

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

card_logo1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)

 

เม.ย. 06

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุง

card_logo1-9

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 2 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน และ คู่มือลำดับการใช้งาน (06 – 04 – 2560)

Page 5 of 41« First...34567...102030...Last »