ส.ค. 10

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. การแข่งขันตอบปัญหา
2. การแข่งขันแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
3. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
4. การแข่งขันแฟชั่นโชว์
5. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้ที่ลิงค์ : goo.gl/EeN4hp
ลิงค์สำหรับสมัครแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ : goo.gl/6ACBkt

ก.ค. 13

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.ค. 13

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด >>> รายงานการเยี่ยมบ้าน-60

ก.ค. 12

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี 2560

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการ ,วันเวลาสอบ
คลิกดูรายละเอียด >>> คู่มือเว็บไซต์รับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ

มิ.ย. 28

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560
ดาวน์โหลดแบบรายงาน >>> รายงานครูที่ปรึกษา-ClassroomMeeting-60

มิ.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวและทำสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเพ็ชญไพศิษฎ์
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง .doc

มิ.ย. 23

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2560

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน
ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 20

แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

 

ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่

คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองได้

คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด

งานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิ.ย. 15

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

เนื่องด้วยฝนตกหนักที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำให้ท้องฟ้าปิด

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงขออภัยมา ณ ที่นี้