ส.ค. 18

กิจกรรม ออกกำลังกาย

วันศุกร์ ที่18 สิงหาคม 2560

 

ส.ค. 18

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่11 สิงหาคม 2560

ส.ค. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน 3 อัตรา (แทนอัตราว่าง) 

 

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ส.ค. 10

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ศูนย์สอบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคณิตศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคอมพิวเตอร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเคมี
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาชีววิทยา
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาดาราศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาฟิสิกส์

ส.ค. 10

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. การแข่งขันตอบปัญหา
2. การแข่งขันแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
3. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
4. การแข่งขันแฟชั่นโชว์
5. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้ที่ลิงค์ : goo.gl/EeN4hp
ลิงค์สำหรับสมัครแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ : goo.gl/6ACBkt

ก.ค. 13

กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.ค. 13

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด >>> รายงานการเยี่ยมบ้าน-60

ก.ค. 12

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี 2560

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการ ,วันเวลาสอบ
คลิกดูรายละเอียด >>> คู่มือเว็บไซต์รับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ

มิ.ย. 28

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560
ดาวน์โหลดแบบรายงาน >>> รายงานครูที่ปรึกษา-ClassroomMeeting-60