พ.ย. 21

กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_1570กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่20 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมครูลำยอง

 

 

 

 

 

Continue reading

พ.ย. 21

ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ”

IMG_6839ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ” ….

ด้วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการเสียงตามสายและการพูดตามหลักการเป็นพิธีกรให้แก่นักเรียนช่วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียน โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านงานสื่อสารอย่างรอบด้าน และนำความรุ้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทย และจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

Continue reading

พ.ย. 09

ประมวลภาพงานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

p84646021732โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

Continue reading

พ.ย. 09

ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

p36108851054โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

  ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555  ณ  บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังของนักเรียนชั้น ม5/8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พ.ย. 09

รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

301นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน โครงการสภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11….

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

พ.ย. 09

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

205คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของ สพฐ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

พ.ย. 09

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

19คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี…..

 

 

 

 

 

 

Continue reading

ต.ค. 11

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555