พ.ย. 09

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

205คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของ สพฐ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

พ.ย. 09

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

19คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี…..

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

ต.ค. 11

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555

Page 41 of 41« First...102030...3738394041