มี.ค. 29

แจ้งนักเรียน ม.3 ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยืนยันสมัครเข้าเรียน

2492แจ้งนักเรียน ม.3 ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยืนยันสมัครเข้าเรียน

มี.ค. 26

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/ชั้นม.4 ปีการศึกษา2556

IMG_9402

ชั้น ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ชั้น ม.4 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดิม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ

มี.ค. 20

ดูผลการเรียนออนไลน์

 

07101020110202online1

 ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

มี.ค. 17

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

DSCF4103ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศ ดําเนินการดังนี้ อ่านประกาศ

มี.ค. 14

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

krf2_2   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2556  ตามนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น โดยเฉพาะประเภทการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อ่านรายละเอียดหน้าประกาศ

มี.ค. 12

นักเรียน ศิษย์เก่า และชาวชุมชนรอบๆ ใช้บริการสนามฟุตซอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_2106_resizeนักเรียน  ศิษย์เก่า  และชาวชุมชนรอบๆโรงเรียน ใช้บริการสนามฟุตบอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

Continue reading

มี.ค. 08

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนโครงการพิเศษ (Update เรียกเพิ่มครั้งที่ 3)

banner_entrance56 Continue reading

มี.ค. 02

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

3_3ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท

ก.พ. 21

ประชาสัมพันธ์อบรม GSP

gspศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามที่แนบ Continue reading

ก.พ. 20

นิทรรศการวิชาการ Open House

P1000896

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ และ Open House เพื่อให้นักเรียนได้ นำเสนอผลผลิตชิ้นงานของนักเรียน ศักยภาพนักเรียน และโรงเรียน ในด้านการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการที่ ดี อาทิเช่น ผลการศึกษาต่อในคณะต่างๆที่มีชื่อ ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และค่าย 2 เป็นต้น ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชลอศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับและนำชม

Continue reading