ส.ค. 29

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2560

ส.ค. 29

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้จัดประชุม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ส.ค. 28

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่ดูรายละเอียด

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 24  สิงหาคม 2560  ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
คลิกดูรายละเอียด >>>
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

ส.ค. 23

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จานวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 18

กิจกรรม ออกกำลังกาย

วันศุกร์ ที่18 สิงหาคม 2560

 

ส.ค. 18

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่11 สิงหาคม 2560

ส.ค. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน 3 อัตรา (แทนอัตราว่าง) 

 

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ส.ค. 10

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ศูนย์สอบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคณิตศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคอมพิวเตอร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเคมี
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาชีววิทยา
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาดาราศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาฟิสิกส์