เม.ย. 07

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เม.ย. 07

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

card_logo1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)

 

เม.ย. 06

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุง

card_logo1-9

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 2 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน และ คู่มือลำดับการใช้งาน (06 – 04 – 2560)

เม.ย. 04

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

card_logo1นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศผลนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

นักเรียนชั้น ม.4
ประกาศนักเรียนทั่วไป
ประกาศนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

เม.ย. 03

ชวนส่อง ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชวนส่องดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 – 21.00 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (หากท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยจะยกเลิกการจัดกิจกรรม)

มี.ค. 31

ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

card_logo1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รับในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
รับในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.

หมายเหตุ : รับจากครูที่ปรึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มี.ค. 30

ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด ดังแนบ

มี.ค. 27

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
เขตพื้นที่บริการ 120 151 155 57 24 387
ทั่วไป 120 108 69 51  15 243
ความสามารถพิเศษ กีฬา 4 4  4  – 8
ศิลปะ 4 5  6  –  – 11
รวม 248 268 234 108  39  649

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับเฉพาะอันดับหนึ่ง

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
วิทย์-คณิต 24 82 21 24 27 154
ศิลป์-คำนวณ 16 26 6 3 6 41
ศิลป์-ภาษา 16 23 6 5 9 43
นักเรียน ม.3 เดิม 224 421 421
รวม 280 131 33 32 463 659

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับผู้ที่เลือกแผนการเรียนเฉพาะอันดับหนึ่ง

มี.ค. 27

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียน

มี.ค. 24

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

card_logo1
นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)
นักเรียนชั้น ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. เพิ่มเติม 2
โครงการ (MSET) เพิ่มเติม 2
โครงการ Gifted เพิ่มเติม 2
โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม 2

 

 

Page 4 of 40« First...23456...102030...Last »