ก.ย. 18

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

ก.ย. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

ก.ย. 05

การรับสมัครสอบ TOEIC

 

การรับสมัคร : สำหรับนักเรียนและนักศึกษา (ทุกสถาบัน) หรือบุคคลทั่วไป

– สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบริการทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

– กรอกใบลงทะเบียนการสอบ และชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบด้วยตัวเอง

ภายในวันและเวลาราชการ วันที่ 4-25 กันยายน 2560 *(รับสมัครสอบจำนวนจำกัด)

สถานที่จัดสอบ ณ อาคารหอประชุมลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> การรับสมัครสอบ-TOEIC

ก.ย. 04

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามประกาศ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 29

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2560

ส.ค. 29

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้จัดประชุม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ส.ค. 28

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่ดูรายละเอียด

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 24  สิงหาคม 2560  ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
คลิกดูรายละเอียด >>>
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
คลิกดูรายละเอียด >>>
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

ส.ค. 23

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จานวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คลิกที่นี่