มิ.ย. 11

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo9999999โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด >>>การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

 

มิ.ย. 06

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

card_logoรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชา ภาษาไทย

รายละเอียด >>>ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

 

 

 

มิ.ย. 02

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

012

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด >>>ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 – 10 มิ.ย.57

 

 

 

 

 

พ.ค. 29

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย  ผู้ใดสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 – 3 มิถุนายน 2557 รายละเอียดประกาศ

พ.ค. 20

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

card_logo9999999              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารประกวดราคา   ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่่ เบอร์โทรศัพท์    077-272300 ต่อ 600

งานพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศประกวดราคา    <<<<ดาวน์โหลดประกาศ

พ.ค. 20

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธานีใหม่

ตามที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการเบิกใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้โดยผ่านหน้าเว็บโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

พ.ค. 08

ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา EP 57

โดยประกาศในวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2557

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้

๑.ทางไปรษณีย์

ส่งถึง    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๘๘ ถนนดอนนก  อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒.โทรศัพท์       ๐-๗๗๒๗-๒๓๐๐

๓.โทรสาร        ๐-๗๗๒๘-๔๙๘๕

๔.ทางเว็บไซต์   http://www.st.ac.th

๕.E-mail        surat@st.ac.th

 

 

เม.ย. 29

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินรายละเอียด ดังแนบ ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เม.ย. 29

ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง ม4

เม.ย. 29

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัคร EP รอบ 3