ธ.ค. 23

ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

ตามหนังสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 04241.40/1188 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงาน ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่อออนไลน์ ,บัตรสนเท่ห์ ส่งผลด้านลบต่อภาพพจน์โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ 100 ปี ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนจึงเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระแสที่ออกไปทำลายโรงเรียนซึ่งไม่มีหลักฐานและข้อเท็จจริง จึงได้นัดหมายผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล แต่เนื่องจากวันเวลาดังกล่าวเป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจัดให้มี การสอบกลางภาค คุณครูแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เรื่องการสอบของนักเรียน และไม่ได้เป็นวันหยุดราชการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองจำนวนมาก จึงขอเลื่อนประชุมไปก่อน และจะนัดหมายวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง …คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

ธ.ค. 23

ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศราวิน ใจสมุทร และเด็กหญิงกานติมน ขวัญช่วย นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท

ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ”เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9″ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ปห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Read the rest of this entry »

ธ.ค. 15

วารสารกัลปพฤกษ์

วารสารกัลปพฤกษ์ฉบับเดือนสิงหาคม 2556

ธ.ค. 09

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 – 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ภาคใต้

ต.ค. 14

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_6285_resize-800x533_resizeภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีเปิดโดยรองชาญณรงค์ ผดุงชอบ รองบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และมีคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายร่วมกัน Read the rest of this entry »

ต.ค. 09

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

สรุปรายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่ม สุราษฎร์ธานี 1
ระหว่าง วันที่ 5 – 7 กันยายน 2556

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ต.ค. 09

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

job2013      ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นั้น  บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศผลการคัดเลือก

ต.ค. 02

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี

นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

  Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก

ก.ย. 24

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้

  • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 ตุลาคม 2556
  • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556

 ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดูตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ทางเว็บไซด์ โรงเรียน http://www.st.ac.th วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

หมายเหตุ การเรียนการสอน ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2556 ให้นักเรียนจัดตารางสอนของ
วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2556 มาเรียนแทน เนื่องจาก คณะครู และนักเรียนจำนวนหนึ่ง
เข้าร่วมโครงการ MOU กับ โรงเรียน BUKET JUMBUL ประเทศมาเลเซีย

อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

ก.ย. 16

กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ

Page 30 of 39« First...1020...2829303132...Last »