มี.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

มี.ค. 28

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
โครงการ EET 
โครงการ EP

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา
โครงการศิลป์-ภาษา

มี.ค. 27

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร

                                                                                จากวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

                                                                               เป็น วันจันทร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๐ ๗๗๒๗ ๒๓๐๐ ต่อ๓๑๕

มี.ค. 19

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

โครงการ สสวท.  / วิทย์คณิต / EET   รายชื่อนักเรียน

โครงการ English Program (EPรายชื่อนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)

โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ/EET    รายชื่อนักเรียน

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา   รายชื่อนักเรียน

โครงการศิลป์-ภาษา  รายชื่อนักเรียน

 

มี.ค. 19

ประกาศกรณี นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักเรียนที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของตนเอง หรือ บิดา – มารดา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ที่งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร ๓) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๐ ๗๗๒๗ ๒๓๐๐ ต่อ๓๑๕

มี.ค. 10

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

1240568_605060992902038_568495986_nโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-11.00 น.

มี.ค. 06

ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557

มี.ค. 06

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียนpic1

มี.ค. 04

ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพิเศษสสวท.-คณิตวิทย์-EET

โครงการ English Program

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และภาษา

โครงการศิลป์-ภาษา

 

ก.พ. 27

ประกาศการจัดอันดับผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการจัดอันดับผลการเรียนเฉลี่ยน 5 ภาคเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครและพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียน UPDATE..

 

หน้าประกาศ

รายชื่อ

 

Page 30 of 41« First...1020...2829303132...40...Last »