ม.ค. 22

การแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่านทราบ

เนื่องจากมี พรก.ฉุกเฉิน สถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ม.ค. 19

เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

card_logo9999999เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา

ม.ค. 15

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

DSC07341_resizeเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2557 ณ กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 14

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด >>>แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.ค. 14

กำหนดสอบ Pre O-NET

card_logo9999999ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 5 กลุ่มกลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะกำหนดสอบ Pre O-NET ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ม.ค. 09

สรุปการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปการปฏิบัติงาน 1

สรุปการปฏิบัติงาน 2

สรุปการปฏิบัติงาน 3

ม.ค. 09

ผลงานและความภาคภูมิใจของชาว ส.ธ.

jirapong meenapra 001

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 09

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทรับตรง
มีนักเรียนสอบได้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐแล้ว จํานวน 147 คน

ผลศึกษาต่อ

ม.ค. 08

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโปรเจคเตอร์และชุดเครื่องเสียง จำนวน 30 ชุด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

ธ.ค. 23

รายงานข้อเท็จจริงประเด็นการกล่าวหาผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่อออนไลน์ ,บัตรสนเท่ห์ ส่งผลด้านลบต่อภาพพจน์โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ 100 ปี ทางฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนจึงข้อรายงานข้อเท็จจริง ตามเอกสารต่อไปนี้ คลิกเพื่ออ่านรายงานข้อเท็จจริง

Page 30 of 40« First...1020...2829303132...40...Last »