พ.ย. 16

นักเรียนดนตรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอส่งกำลังใจให้พี่ตูนไปถึงเป้าหมาย”ก้าวคนละก้าว”

นักเรียนดนตรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอส่งกำลังใจให้พี่ตูนไปถึงเป้าหมาย
“ก้าวคนละก้าว”
คลิกภาพเพื่อรับชม >>> เพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง-Bodyslam
คลิกภาพเพื่อรับชม >>> เพลง แสงสุดท้าย – Bodyslam

พ.ย. 09

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 คลิกรายละเอียด>>> http://st.archeewa.org/index.php

 

 

พ.ย. 08

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟฟ้าอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกรายละเอียด>>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานอาคารนันทนาการ

พ.ย. 07

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พ.ย. 07

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย. 07

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คลิกดูรายละเอียด >>> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
คลิกดูรายละเอียด >>> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

 

พ.ย. 02

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์

ต.ค. 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา

โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ต.ค. 20

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ต.ค. 16

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์