มี.ค. 20

I AM SUDA

suda3 suda2

 

นางสาวสุดา สอนสง

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  สพม. 11 Continue reading

มี.ค. 21

piggeography

[nggallery id=1 template=galleryview images=0 w=150]

มี.ค. 21

Ep5 ASEAN Discovery

มี.ค. 21

Ep4 ASEAN Discovery

มี.ค. 21

Ep3 ASEAN Discovery

มี.ค. 21

Ep2 ASEAN Discovery

มี.ค. 21

Ep1 ASEAN Discovery

มี.ค. 21

The ASEAN Community

มี.ค. 21

การสอนสังคมศึกษา

โปรดอ่านนะคะ  กดเบาๆนะ

มี.ค. 21

ทำแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนสุราษฎณ์ธานีขอเชิญครูและบุคลากรทุกท่านประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมครูลำยอง