Tag Archive: แผนผังกลอนสุภาพ

มี.ค. 29

การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด

ตัวอย่างคำประพันธ์ ตัวอย่างที่ ๑ กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด                       กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร                     อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส                        สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ                     เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันท์นี้เอย ( ฐะปะนีย์ นาครทรรพและ ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ประพันธ์ ) ตัวอย่างที่ ๒ อยากเขียนกลอนได้ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้ง                     อ่านแล้วซึ้งซาบสุขทุกอักษร ให้รื่นรวยรินรสทุกบทกลอน                                 จนสะท้อนสะท้านจิตมิตรทุกคน   เพื่อผู้อ่านอ่อนไหวหัวใจหวิว                                ราวช่อหลิวลู่โอนคราวโดนฝน แต่ครั้นลองรื้ออดีตออกคิดค้น                               มีสักหนไหมอารมณ์เคยสมจินต์ (ฟ้อง : เกษมสุข บุณยมาลิก)

Page 1 of 11