มี.ค. 21

La France

[nggallery id=1 template=galleryview images=0]

มี.ค. 21

Conjugaison des verbs pour débutants.

มี.ค. 20

15 เหตุผล ในการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส

           1. การเรียนภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียวอาจไม่เพียงพอในปัจจุบัน เราต้องรู้จักทิศทางของโลก
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่เรารู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษาจะทำให้เราได้เปรียบ
ในเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
Continue reading