Category: ข่าวเด่น

มี.ค. 08

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนโครงการพิเศษ (Update เรียกเพิ่มครั้งที่ 3)

Continue reading

มี.ค. 02

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที …

Continue reading

ก.พ. 20

นิทรรศการวิชาการ Open House

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจก …

Continue reading

Continue reading

ก.พ. 19

รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556

รายงานการรับนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียนพ …

Continue reading

Continue reading

ก.พ. 13

นางบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบโล่ประ …

Continue reading

ก.พ. 05

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที …

Continue reading

ม.ค. 24

นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยม รร.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  24 มกราคม  2556  นายเกษม  สดงาม ผู้ช่วยเลข …

Continue reading

Continue reading

ธ.ค. 26

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

25 ธันวาคม 2555 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ได้เดินทาง …

Continue reading

ธ.ค. 08

กิจกรรมวันวิญญาณ

8 ธันวาคม ของทุกปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดกิจ …

Continue reading

Continue reading

ต.ค. 11

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเร …

Continue reading