Category: กิจกรรม

ก.ย. 28

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ศตวรรษที่ 21

ก.ย. 28

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. ปี 2559

ก.ย. 15

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

ด้วยในปี 2559 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการครูและลูก …

Continue reading

ก.ย. 01

กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

   กิจกรรมวันธารน้ำใจ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี       กิจกรร …

Continue reading

ส.ค. 02

กิจกรรมกีฬาสี 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมกีฬาสี 2559 วันที่ 26-29 …

Continue reading

ก.ค. 13

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื …

Continue reading

มิ.ย. 17

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น …

Continue reading

มิ.ย. 10

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานโภชนาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากเทศบ …

Continue reading

มิ.ย. 09

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี …

Continue reading

มิ.ย. 09

กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 255 …

Continue reading