rattanaporn sappasit

Author's posts

ก.ย. 10

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกร …

Continue reading

Continue reading

ส.ค. 29

หัวข้อสุนทรพจน์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ในวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูน …

Continue reading

ส.ค. 13

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานศาลสร้างแรงจูงใจ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโครงการศ …

Continue reading

Continue reading

ส.ค. 13

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมุงกุฎระดับประเทศ

เมื่อวันที่  28  ก.ค.  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธา …

Continue reading

Continue reading

ส.ค. 09

ร่วมบันทึกเทปการแสดงประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  ถึง  2  สิงหาคม  2556  นักเรี …

Continue reading

Continue reading