Author's posts

ส.ค. 29

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ …

Continue reading

ส.ค. 10

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร …

Continue reading

เม.ย. 03

ชวนส่อง ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ …

Continue reading

ก.ค. 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้า …

Continue reading

ก.ย. 29

ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิก …

Continue reading

ก.ย. 30

กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิ …

Continue reading

ก.ย. 03

ผลการแข่งขันวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House)

เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House) ณ โรงเรี …

Continue reading

ธ.ค. 23

ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศ …

Continue reading

Continue reading

ต.ค. 14

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียน …

Continue reading

Continue reading

ต.ค. 02

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเ …

Continue reading