Author's posts

มี.ค. 08

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 &n …

Continue reading

มี.ค. 08

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปี …

Continue reading

ก.พ. 20

รายงานการรับนักเรียน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุราษฎร์ธา …

Continue reading

Continue reading

ต.ค. 10

ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 …

Continue reading

ก.ย. 08

แบบฟอร์ม ปพ.5

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที …

Continue reading

ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

  ตัวอย่างการบันทึกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ …

Continue reading

พ.ค. 06

ปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียน …

Continue reading

เม.ย. 10

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเรียนชั้นม.3 เดิม ในปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเหมาะสม

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเร …

Continue reading

เม.ย. 05

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 2

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำร …

Continue reading

มี.ค. 26

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรีย …

Continue reading