ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

ครูภาทิพ
บรรจุ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓
เกษียณ กันยายน ๒๕๖๓
อาจารย์ ๓ ระดับ ๖-๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘
รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อ ระดับ ประเทศ เขต และจังหวัด
รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดี

Author's posts

มิ.ย. 14

รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ …

Continue reading

มิ.ย. 04

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

     วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมปร …

Continue reading

Continue reading