จนท.ศูนย์คอมฯ

Author's posts

พ.ย. 09

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเม …

Continue reading

Continue reading

พ.ย. 09

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเ …

Continue reading

Continue reading

ต.ค. 11

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเร …

Continue reading