Ictcenter

Author's details

Name: จนท.ศูนย์คอมฯ
Date registered: มีนาคม 6, 2013

Latest posts

  1. ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ตุลาคม 16, 2017
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ — ตุลาคม 16, 2017
  3. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ตุลาคม 10, 2017
  4. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 — ตุลาคม 5, 2017
  5. ค่ายโอลิมปิกวิชาการ — กันยายน 26, 2017

Author's posts listings

ต.ค. 16

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศ ประกวดราคาซื้องานจั …

Continue reading »

ต.ค. 16

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูรายละเอียด >>> การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีง …

Continue reading »

ต.ค. 10

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทจัดทัศนศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ คณิตศาตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเห …

Continue reading »

ต.ค. 05

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ก.ย. 26

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 …

Continue reading »

ก.ย. 23

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหม …

Continue reading »

ก.ย. 18

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

ก.ย. 05

การรับสมัครสอบ TOEIC

  การรับสมัคร : สำหรับนักเรียนและนักศึกษา (ทุกสถาบ …

Continue reading »

ส.ค. 29

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป …

Continue reading »

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในว …

Continue reading »

Page 1 of 2212345...1020...Last »