Ictcenter

Author's details

Name: จนท.ศูนย์คอมฯ
Date registered: มีนาคม 6, 2013

Latest posts

  1. กิจกรรม ออกกำลังกาย — สิงหาคม 18, 2017
  2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ — สิงหาคม 18, 2017
  3. โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา — สิงหาคม 11, 2017
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560 — สิงหาคม 10, 2017
  5. บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560 — กรกฎาคม 13, 2017

Author's posts listings

ส.ค. 18

กิจกรรม ออกกำลังกาย

วันศุกร์ ที่18 สิงหาคม 2560  

ส.ค. 18

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ ที่11 …

Continue reading »

ส.ค. 11

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคร …

Continue reading »

ส.ค. 10

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สอวน ศูนย์มหาวิทยาล …

Continue reading »

ก.ค. 13

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด >>> รายงานการเยี่ยมบ้าน-60

ก.ค. 04

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คลิกดูรายละเอียด >>> กำหนดการ ,วันเวลาสอบ คลิก …

Continue reading »

มิ.ย. 28

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560

แบบรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2560 ดาวน์โห …

Continue reading »

มิ.ย. 23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งคร …

Continue reading »

มิ.ย. 23

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2560

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ณ สนามฟุตบ …

Continue reading »

มิ.ย. 15

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี …

Continue reading »

Page 1 of 2112345...1020...Last »