English Program

Author's posts

เม.ย. 29

การเรียนเตรียมความพร้อมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

ทางโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการเรียนเต …

Continue reading

ก.ย. 03

สูจิบัตร งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ดาวน์โหลด สูจิบัตร งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ได้ที่น …

Continue reading

ส.ค. 14

ตรวจสุขภาพโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานอนามัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบริกาตรวจสุขภาพเพื่อทำฐานข …

Continue reading

Continue reading

ก.ค. 19

ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

  ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ช …

Continue reading

ก.ค. 16

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2

 สพม.11 เปิดรับสมัคร/สอบตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 …

Continue reading

ก.ค. 16

การประชุม “การจัดทำโครงร่าง องค์กรและการประเมิน SCQA”

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม “การจั …

Continue reading

Continue reading

ก.ค. 16

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานส …

Continue reading

Continue reading

ก.ค. 09

การแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

นักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประกวดร้องเพลงปลุกใจได้รับร …

Continue reading

มิ.ย. 24

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภาย …

Continue reading

Continue reading

มิ.ย. 14

ประชุมร่วมทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

รองวิชาการโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประชุมร่วมกับคณะทำงานโครง …

Continue reading

Continue reading