ผู้ดูแลระบบ webadmin

Author's posts

เม.ย. 01

ประกาศ..การให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Continue reading

มี.ค. 29

แจ้งนักเรียน ม.3 ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยืนยันสมัครเข้าเรียน

แจ้งนักเรียน ม.3 ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกยืนยันสมัครเข้า …

Continue reading

มี.ค. 26

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/ชั้นม.4 ปีการศึกษา2556

ชั้น ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนัก …

Continue reading

มี.ค. 20

ดูผลการเรียนออนไลน์

   ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

มี.ค. 17

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียน …

Continue reading

มี.ค. 14

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ …

Continue reading

มี.ค. 08

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนโครงการพิเศษ (Update เรียกเพิ่มครั้งที่ 3)

Continue reading