ผู้ดูแลระบบ webadmin

Author's posts

ธ.ค. 06

ประกาศผลสอบ Pretest ปีการศึกษา 2561

พ.ย. 19

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ส …

Continue reading »

ต.ค. 20

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ก.ค. 12

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี 2560

มี.ค. 27

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียน

มี.ค. 23

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดทำชุดพละ

มี.ค. 14

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเ …

Continue reading »

ก.พ. 02

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อร …

Continue reading »

ม.ค. 20

ประกาศผลสอบ Pretest 2560

พ.ย. 02

กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559

ให้นักเรียนชำะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ดังต …

Continue reading »