งานงบประมาณ

Author's posts

พ.ย. 28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์ …

Continue reading

พ.ย. 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลั …

Continue reading

พ.ย. 21

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 …

Continue reading

พ.ย. 09

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   คลิกรายละเอียด>>> http://st.archeewa.o …

Continue reading

พ.ย. 08

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟฟ้าอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  คลิกรายละเอียด>>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร …

Continue reading

พ.ย. 07

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พ.ย. 07

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย. 13

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยวิธีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนัง …

Continue reading

พ.ค. 20

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

              ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประ …

Continue reading

พ.ค. 20

Download แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มขอจ้างสุราษฎร์ธานี57    แบบฟอร์มขอซื้อสุราษฎร์ธ …

Continue reading