แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคชุดที่ 4จำนวน 10 ข้อ

HOME สมุดเยี่ยม แหล่งเรียนรู้หลักภาษาไทย


1. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

    1. กินอยู่กับปากยังจะมีหน้ามาถามว่าทำไมหรือ

    2. ไหนๆเธอจะไปแล้วไม่ลาฉันหน่อยหรือ

    3. อะไรที่เธอรักฉันก็รักด้วย

    4. ไม่มีใครรักฉันเลย


2. องค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้าง

    1. ผู้ฟัง ผู้พูด

    2. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

    3. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ

    4. ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร


3. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

    1. แอนท์ชอบอมยิ้มที่มีรสเปรี้ยว

    2. อมยิ้มของแอนท์ทุกอันมีรสเปรี้ยว

    3. แพรนั่งอมยิ้มเพราะเหลือบเห็นคนบ้า

    4. เขาเดินอมยิ้มคนเดียว


4. ข้อใดไม่มีส่วนขยายภาคประธาน

    1. นักเรียนทุกคนรีบวิ่งไปเข้าแถว

    2. นักเรียนเข้าแถวในสนามพร้อมเพรียงกัน

    3. ครูบางคนชื่นชมการเข้าแถวของนักเรียน

    4. การเข้าแถวของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีระเบียบมาก


5. ข้อใดมีกริยาเป็นประธานของประโยค

    1. นอนมากทำให้ร่างกายอ่อนแอ

    2. เขาอ่อนแอเพราะนอนมาก

    3. ความอ่อนแอเกิดจากนอนมาก

    4.การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดี


6. ข้อใดมีส่วนขยายของภาคประธาน

    1. การแสดงความยินดีในวันปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทำมาทุกปี

    2. พี่ ๆ กล่าวขอบคุณน้อง ม.2 ที่มาแสดงความยินดี

    3. นักเรียนชั้น ม.2 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ม.3

    4. ทุกปีโรงเรียนจะจัดงานปัจฉิมนิเทศ


7. ข้อใดเป็นประโยค

    1. มดคลาน

    2. มดแดงสีแดง

    3. โน่น ! ไอ้มดเอ็กซ์

    4. ฝูงมดเอ็กซ์


8. ข้อใดเป็นภาคประธานของประโยคต่อไปนี้

"ชาญเป็นเลขาคนเก่งของสำนักนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนปัจจุบัน"

    1. ชาญ

    2. ชาญเป็นเลขา

    3.ชาญเป็นเลขาคนเก่ง

    4. ชาญเป็นเลขาคนเก่งของสำนักนายกรัฐมนตรี


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

    1. ผู้อำนวยการอ่านสารวันเด็กของฯพณฯนายกรัฐมนตรีให้นักเรียนฟังผู้อำนวยการคือผู้รับสาร

    2. นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องสังข์ทองให้คุณตาคุณยายฟังคุณตาคุณยายคือผู้รับสาร

    3. น้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลกำลังอ่านนิทานเรื่องโปเกม่อน หนังสือนิทานคือสื่อ

    4. พี่ ม.6 ต่างทราบซึ้งในคำกล่าวของตัวแทนครูในโอกาสวันปัจฉิมนิเทศ


10. ข้อใดเป็นภาคประธานของประโยคต่อไปนี้

"นักเรียนห้อง ม.1/11 โครงการภาษาอังกฤษโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ"

    1. นักเรียน

    2. นักเรียนห้อง ม1/11

    3. นักเรียนห้อง ม.1/11 โครงการภาษาอังกฤษ

    4. นักเรียนห้อง ม.1/11 โครงการภาษาอังกฤษโรงเรียนสุราษฎร์ธานี


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู
แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ