แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ จำนวน 10 ข้อ

HOME


1. คำสอนในโคลงบทนี้อาจเปรียบได้กับสำนวนใดใกล้เคียงที่สุด

ให้ท่านท่านจักให้      ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง     นอบไหว้
รักท่านท่านควรครอง   ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้         แต่ผู้ทรชน

    1. หมูไปไก่มา

    2. ยื่นหมูยื่นแมว

    3. หน้าไหว้หลังหลอก

    4. ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว


2. ข้อใดกล่าวถึงข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องที่สุด

    1. บังคับวรรณยุกต์ เอก ๗ ที่ โท ๔ ที่ เท่านั้น

    2. มีจำนวนคำและตำแหน่งสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพ

    3. หนึ่งบทมี สี่บรรทัด บรรทัดละ สองวรรค วรรคละ สี่คำ

    4. บังคับวรรณยุกต์ เอก ๗ ที่ โท ๔ ที่ และบังคับสัมผัสสระด้วย


3. ข้อใดเติมโคลงบทนี้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
ราชาธิราชน้อม         (…๑ ..)
อำมาตย์เป็นบรรทัด    ถ่องแท้
ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์    ทุกเมื่อ
เมืองดั่งนี้( ….๒….)        ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

    1. ๑ คำนับ ๒ บอกชัด

    2. ๑ ประชา ๒ เลิศหล้า

    3. ๑ ในสัตย์ ๒ เลิศแล้

    4. ๑ นับถือ ๒ ระบือ


4. ข้อใดคือคำสร้อยของโคลงสี่สุภาพต่อไปนี้
กงเวียนหมุนเล่นล้อ            รอยกง
เปรียบเฉกกรรมหมายตรง    สู่เจ้า
ใครทำก่อกรรมคง             คืนสู่ ใครแล
กรรมย่อมตามรอยเข้า         แก่ผู้กอบกรรม

    1. รอยกง

    2. สู่เจ้า

    3. ใครแล

    4. แก่ผู้กอบกรรม


5. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงสี่สุภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด

กรวดน้ำอุทิศให้        บอกลา
น้ำจิตคิดเคืองมา       ก่อนนี้
คว่ำขันตัดสัญญา       พันผูก นาพ่อ
ขันคว่ำบอก(...?...)    เลิกแล้วมิหวน

    1. ความว่า

    2. ความชี้

    3. แสดงให้

    4. กับลูก


6. จากโคลงบทนี้กวีสะท้อนความคิดเห็นของกวีว่าอย่างไร
แม้นมีความรู้ดั่ง        สัพพัญญู
ผิบ่มีคนชู                ห่อนขึ้น
หัวแหวนค่าเมืองตรู    ตาโลก
ทองบ่รับรองพื้น        ห่อนแก้วมีศรี

    1. คนที่มีความสามารถย่อมมีชื่อเสียงเหมือนเพชรพลอยที่เปล่งประกายในตัวเอง

    2. คนที่มีความสามารถย่อมนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศโดยไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนของใคร

    3. ผู้ที่สนับสนุนคนที่มีความรู้ความสามารถย่อมหวังผลเหมือนแหวนทองที่ต้องอาศัยหัวพลอย

    4. เกียรติยศชื่อเสียงที่ได้มานอกเหนือจากมีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องอาศัย ผู้สนับสนุน ด้วย


7. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงสี่สุภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด
เหล็กกล้าแปรเปลี่ยนได้  มีดขวาน
กล้าแกร่งยาม(...?...)    กิ่งไม้
จึงเหล็กมิทนทาน         คมบิ่น
คนผิกล้าเกินไซร้        ส่อเค้าอันตราย

    1. หยิบใช้

    2. ผ่าฟัน

    3. ตัดราน

    4. พบตอ


8. พฤติกรรมของกบตรงกับสำนวนใดมากที่สุด
กบเกิดในสระใต้      บัวบาน
ฤาห่อนรู้รสมาลย์.     หนึ่งน้อย
ภุมราอยู่ไกลสถาน    นับโยชน์ ก็ดี
บินโบกมาค้อยค้อย    เกลือกเคล้าเสาวคนธ์

    1. ใกล้เกลือกินด่าง

    2. ไก่ได้พลอย

    3. กบในกะลา

    4. บัวกลางบึง


9. ข้อใดเติมโคลงต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด
แม้นมีความรู้ดั่ง    สัพพัญญู
ผิบ่มีคนชู            ห่อนขึ้น
(……….?……)            ตราโลก
ทองบ่รองรับพื้น    ห่อนแก้วมีศรี

    1. เพชรพลอยแม้นล้ำค่า

    2. หัวแหวนค่าเมืองตรู

    3. อย่าลืมบุญคุณครู

    4. ประกายเพชรฉายมา


10. คำศัพท์คู่ใดมีความหมายตรงกันทุกข้อ

    1. สาธุชน สัปปุรุษ

    2. ภาณุมาศ ศศิ

    3. กล โคลง

    4. น้ำเคี้ยว งูเงี้ยว


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี