แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ จำนวน 10 ข้อ

HOME


1. ข้อใดมี ๕ คำ

    1. อันใดพี่เอย

    2. เสียงยอยศใคร

    3. เสียงลือเสียงเล่าอ้าง

    4. สองพี่หลับใหลลืมตื่นฤา


2. ข้อใดนับ ๕ คำหรือ ๖ คำก็ได้

    1. น้ำขุ่นคลักอีกครา

    2. ให้คนตัดปัญหา

    3. ขุ่นข่มจิตสงบไว้

    4. ทุกอย่างทำเพื่อมวลประชา


3. ข้อใดมีจำนวนคำ และวรรคตรงกับบาทที่ ๑ของโคลงสี่สุภาพ

    1. .สุภาษิตบ่งชี้ให้     ชาวไทย

    2. กงเวียนหมุนเล่นล้อ     รอยกง

    3. กรรมย่อมตามรอยเข้า     แก่ผู้กอบกรรม

    4. กะลาครอบกบคิดฟ้า     กว้างไกล


4.ข้อใดมีจำนวนคำและวรรคตรงกับบาทที่ ๔ ของโคลงสี่สุภาพ

    1. มีนายนายไม่ต้อง    ชะตา

    2. นายกี่คนสรรมา     ขุ่นข้อง

    3. คว่ำขันตัดสัญญา    พันผูก นาพ่อ

    4. มิมุ่งออมเงินไว้     จ่ายล้วนหมดเปลือง


5. ข้อใดกล่าวถึงคณะของโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องที่สุด

    1. ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ คำ วรรคหลัง ๒ คำ

    2. มีสัมผัสในเป็นสัมผัสบังคับระหว่างวรรค

    3. ๑ บทมี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำ ๕-๒ ๕-๒ ๕-๒ และ ๕-๔

    4. ๑ บทมี ๔ บาท บาทละ ๔ คำ จึงเรียกว่าโคลงสี่สุภาพ


6. ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ 1 ของโคลงสี่สุภาพ

    1. ก่อ ฐานรูปแบบตั้ง    เป็นทรง

    2. กวน ตะกอนสงบแล้ว     กลับมา

    3. ใครใครยามคับข้อง     ติดคอ

    4. กระดังงาผ่านต้อง     ไฟลน


7.ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ ๒ ของโคลงสี่สุภาพ

    1. เมืองใหญ่บอกประชา     ก่อนนี้

    2. กลับแอบทำบิดเบือน    ชั่วช้า

    3. ตีนงู หลบไยดู        ออกได้

    4. เศร้าโศกเพราะอับจน    ทุกข์แท้


8.ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ ๔ ของโคลงสี่สุภาพ

    1. มัน ใหม่จึงชิมซ้ำ    เปรียบคล้ายบ่าวสาว

    2. ผิดพลาดรีบตามเค้น     เรียกร้องเอาคืน

    3. ผลประโยชน์จำให้     อดกลั้นหวังผล

    4. คำกล่าวบอกความชี้     ห่างพ้นความเจริญ


9. ข้อใดมีวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ ๒ของโคลงสี่สุภาพ

    1. บุญคุณกลับเลอะเลือน     สนองตอบ    เขาแฮ

    2. เขากล่าวเปรียบความหมาย     เต่าเลี้ยง

    3. มุง แฝกคือกำลัง     นิดหน่อย     นาแม่

    4. ร้อน รนเท่าทวีคูณ    ทำผิด    ไว้นา


10. คำประพันธ์บทนี้ใช้คำตายแทนคำเอกกี่คำ
คำพูดตรงขัดแค้น      เคืองหู
ขวานผ่าซากฟังดู      กระด้าง
ใครฟังบ่เชิดชู         ชมชื่น นาพ่อ
คำกล่าวควรติดค้าง    เปลี่ยนแก้คำหวาน

    1. ๑ คำ

    2. ๒ คำ

    3. ๓ คำ

    4. ๔ คำ


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


 

แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ