แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่องโคลงสี่สุภาพ จำนวน 10 ข้อ

HOME สมุดเยี่ยม


1คำประพันธ์บทนี้ใช้คำตายแทนคำเอกกี่คำ
ประพฤติผิดแบบให้     เด็กเห็น
แบบอย่างเด็กนำเป็น    สิ่งอ้าง
ขัดเคืองเหตุลำเค็ญ     มิอาจ เถียงแล
ทำกิจใดควรสร้าง       ถูกต้องเหมาะสม

    1. 2

    2. 3

    3. 4

    4. 5


2. ข้อใดคือคำสัมผัสของโคลงสี่สุภาพบทนี้
โบราณสอนเรื่องไว้       วางใจ
พ่อแม่ญาติสนิทใน       เท่านั้น
คนรู้จักยังไกล            เกินกว่า เชื่อแล
หากพลาดผิดเพราะรั้น   กว่ารู้เสียหาย

    1. ใจ ใน ไกล และนั้น กับ รั้น

    2. ไว้ กับ ใจ และ ใน กับ ไกล

    3. ไว้ กับ วาง และ ใน กับ นั้น

    4. พ่อ พลาด ผิด และ เพราะ


3. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
ชายหญิงรักใคร่ต้อง     ทำตาม แบบนา
ขอสู่ตัว.....?....           ถูกต้อง
หมั้นหมายแต่งงานงาม  สมเกียรติ สกุลแฮ
ผู้ใหญ่มอบ..?....         เยี่ยงนี้ถูกการ

    1. บ้านเรือน, เงินทอง

    2. แม่พ่อ , สินทรัพย์

    3. นงราม , หอห้อง

    4. นวลน้อง , เงินทอง


4.ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
วาดลวดลายก่อสร้าง    เสร็จงาม
คือส่งเสริมคนยาม     ปลุกปั้น
คราเคืองขุ่น........      ขจัด ทำลายแฮ
ยกย่องแต่.........        เปลี่ยนสิ้นแปรผัน

    1. คุกคาม, เดิมนั้น

    2. ใจกัน, พอครั้น

    3. เหยียดหยาม, ติดตาม

    4. คิดจ้าง, ราร้าง


5. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
มีดีเก็บซ่อนไว้         มิเห็น
เพียงเมื่อครา......     จึ่งใช้
คือความบ่งประเด็น   แจงเหตุ มานา
แสดงเมื่อถึง.......   เลิศล้ำหนักหนา

    1. ซ่อนไว้, จำเป็น

    2. จำเป็น , คราไซร้

    3. ลำเค็ญ , จำเป็น

    4. เจ็บไข้ , คราไซร้


6. ข้อใดเติมในช่องว่างของโคลงบทนี้ได้ถูกต้องฉันทลักษณ์
ใครใครเลิกคบค้า    ช่วยเหลือ
เขาตัดการ.........     หมดสิ้น
ทุกทางถูก........     ตัดขาด นาแม่
พระคว่ำบาตร....     อดได้ผลบุญ

    1. เอื้อเฟื้อ จุนเจือ ไม่เหลือ

    2. กอบเกื้อ ตัดสิน โบยบิน

    3. เมตตา ติฉิน พังภินท์

    4. จุนเจือ เขาเถือ ดับดิ้น


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

    1. โคลงสี่สุภาพมี 4 บาท

    2. คำสร้อยในโคลงสี่สุภาพ มีหรือไม่มีก็ได้

    3. สมัยก่อนหากไม่มีคำโท กวีจะนำคำโทโทษมาใช้แทน

    4. คำเอกโทษก็คือการนำคำตายมาแทนคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอก


8. กวีเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใด
ดารามีมากร้อย           ถึงพัน
บ่เปรียบกับดวงจันทร์     หนึ่งได้
คนพาลมากอนันต์        ในโลก
จะเทียบเท่าปราชญ์ไซร้   ยากแท้ฤาถึง

    1. นักปราชญ์กับคนพาล

    2. ดวงดาว กับดวงจันทร์

    3. คนพาลกับดวงจันทร์

    4. นักปราชญ์ กับดวงจันทร์


9. ข้อใดใช้คำสื่อความสอดคล้องกับโคลงชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน
บ้านเรือนสุขสงบแล้ว   มิพอ
หวังสุขคนยกยอ         กว่านี้
คบคนยุแตกคอ         พาล่ม สลายแฮ
...................           ..................

    1. น้ำลึกจนล้นปรี่    ท่วมบ้านเสียหาย

    2. สุขสงบหลบลี้     แตกร้าวเกินสมาน

    3. คือคนชอบราวี    เร่งให้บ้านพัง

    4. สลายล่มจมชลธี   ท่วมท้นเสียหาย


10. เนื้อหาในโคลงบทนี้กล่าวถึงสิ่งใด
กบเกิดในสระใต้     บัวบาน
ฤาห่อนรู้รสมาลย์     หนึ่งน้อย
ภุมราอยู่ไกลสถาน   นับโยชน์ ก็ดี
บินโบกมาค้อยค้อย   เกลือกเคล้าเสาวคนธ์

    1. ความรู้น้อยคิดว่าตัวเองรู้มาก

    2. คนที่ไม่มีโอกาสแต่อยากมีโอกาส

    3. คนโง่แต่พยายามทำตนว่าฉลาด

    4. คนที่อยู่ใกล้สิ่งมีค่าแต่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู
แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ