แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ

HOME สมุดเยี่ยม


1. ข้อใดมีคำประสมสระเสียงสั้น

    1. ปู่บอกป้าว่าโกรธแล้ว

    2. ป้องตีแมวด้วยความโกรธ

    3. ครูกล่าวโทษหนูเรื่อยมา

    4. รักจริงรึเปล่าจ๊ะ


2. .ข้อใดมีอักษรที่เกิดจากตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด

    1. ต ถ ท ฒ ธ น ณ

    2. จ ช ส ซ ต ศ ฒ

    3. บ ป พ ฟ ฮ

    4. ก ข ค ง จ ฉ


3. .ข้อใดมีคำที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์(ตัวสะกด)

    1. ทำไมเธอดีต่อเรา

    2. หน้าเนื้อใจเสือ

    3. ตามีกลัวยายมา

    4. ปูนาขาเก


4. พยัญชนะต้นในข้อใดมีเสียงพยัญชนะเดียวกันมากที่สุด

    1. โธ่เธอถามทำไมเรื่องฐานะของนางมณฑาทิพย์

    2. กระดาษจากฝรั่งเศสสามารถทำก๊าซออกซิเจนได้

    3. ช้างชื่อสมจิตชอบกินพืชและซากอิฐเหมือนพวกอูฐ

    4. ควายฆ่าคนนอนครางข้างคันนา


5. ข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันมากที่สุด

    1. ปรากฏว่าชัดโกรธวิทย์แต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้

    2. หนูนาแนบเนื้อนวลนาง ณ หนองน้ำ

    3. อีกาโผหาปูนาในรูงูหนูสู่รู้งูขู่ฟู่ฟู่

    4. พริกเผ็ดจัดนกจึงชอบกัดกิน


6. ข้อใดมีคำเป็นมากที่สุด

    1. ผิดหวังในคนดีนี่สิช้ำ

    2. ผิดหวังรักหักได้จะไม่คิด

    3. ผิดหวังคนชั่วเขลาไม่เท่าไร

    4. ผิดหวังมิตรมันเจ็บเกินเก็บไหว


7. ข้อใดมีคำตาย

    1. เขามีส่วนดีบ้างช่างหัวเขา

    2. จงมองเอาส่วนดีเขามีอยู่

    3. เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู

    4. ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย


8. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด

    1. คือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษ

    2. คือหยาดน้ำอำมฤตอันชื่นชุ่ม

    3. คือเกสรดอกไม้คือไฟรุม

    4. คือบความกลุ้มคือความฝันนั่นคือรัก


9. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องคำเป็นคำตายไปใช้ได้ถูกต้องมากที่สุด

    1. ทำให้สามารถสร้างคำในภาษาไทยให้มีใช้เพื่อการสื่อสารมาก ๆ ยิ่งขึ้น

    2. ทำให้นำไปใช้ในการแต่งคำประพันธ์และผันวรรณยยุกต์ได้ถูกต้อง

    3. ทำให้รู้ว่าภาษาไทยมีเอกลักษณ์ควรสืบทอดรักษาสืบไป

    4. ทำให้รู้จักความเป็นมาของภาษาไทย


10. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบแท้ 3 อักษรนำ 3

    1. จริงหรือเปล่าป้าสร้อยกำลังคร่ำครวญ

    2. หมอถวิลเผลอทำปรอทตกกระจายเกลื่อน

    3. ไสวปลูกหญ้าและขนุนที่สนามเพื่อปิดทราย

    4. ผลิตภัณฑ์นี้จากตลาดสนามหลวงเพราะถูก


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


 

แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ