แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ จำนวน 10 ข้อ

HOME สมุดเยี่ยม ทดสอบภาษาไทยเรื่องอื่น ๆ


1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

    1. อักษรต่ำคำตายเสียงสั้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรี

    2. อักษรต่ำคำตายเสียงสั้นใส่รูปวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเอก

    3. อักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

    4. อักษรกลางคำเป็นและคำตายผันได้ครบทั้ง 5 เสียง


2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตามลำดับ

    1. ตาม หา พ่อ

    2. หา พ่อ แม่

    3. วัด ฝั่ง โน้น

    4. โคลน ติด ข้อ


3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ โท ตรี โท ตรี ตามลำดับ

    1. แม่ ป้า ว่า โม้

    2. โก้ ไม่รู้เรื่อง

    3. ว่า พบ ส้ม จี๊ด

    4. เยื้อง ย่าง ด้าน หน้า


4. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "วาดภาพน้ำตกหรือ"

    1. สามัญสามัญโทสามัญสามัญ

    2. สามัญสามัญตรีเอกจัตวา

    3. โทโทโทสามัญจัตวา

    4. โทโทตรีเอกจัตวา


5. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "ถูกเขาย่ำยีรึ"

    1. สามัญ จัตวา เอก สามัญ สามัญ

    2. สามัญ จัตวา โท สามัญ ตรี

    3. เอก จัตวา เอก สามัญ ตรี

    4. เอก จัตวา โท สามัญ ตรี


6. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง "ซื้อแฟ้บฝากพี่ช้าง"

    1. ตรี ตรี เอก โท ตรี

    2. ตรี โท สามัญ โท ตรี

    3. โท โท สามัญ โท ตรี

    4. ตรี ตรี สามัญ โท ตรี


7. ข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ถูกต้อง นุชกับนาถถูกน็อค

    1. สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ

    2. ตรี เอก โท เอก ตรี

    3. เอก เอก เอก เอก ตรี

    4. เอก เอก โท เอก โท


8. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

    1. พลชาติชายร้องหา

    2. พันจ่าฟ้องนายก

    3. พลเอกลาภนัดหมาย

    4. พลชาญท่านรู้จัก


9. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ จัตวา ตรี โท เอก สามัญ

    1. สาวร้องไห้ขาดใจ

    2. ไหนพูดใหม่ทีสิ

    3. หวีเล็กนี้ของใคร

    4. ไหลลดเลี้ยวเหลี่ยมเขา


10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตามลำดับต่อไปนี้ ตรี ตรี ตรี เอก โท

    1. เลิกนัดกับนุชนะ

    2. นัทรักพุดจีบจ้ะ

    3. เชือกมัดหมดอีกแล้ว

    4. แคล้วคลาดฟาดหมดเคราะห์


หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู
แบบทดสอบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ