แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยตนเองเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน

HOME ทดสอบประเมินตนเอง    

 

คิดก่อนคลิกคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือพิมพ์ข้อความ แล้วคลิกตรวจดูคำตอบ คำตอบจะแสดง

ขึ้นมาให้เห็น   ในกรณีที่คำตอบล้นกรอบข้อความ ให้คลิกศรชี้ไปทางขวาเพื่อดูข้อความที่เหลือ

๑. ถาม มหัพภาค . หรือ full stop หรือ period . ใช้โอกาสใดบ้างเอ่ย

๒. ถาม จุลภาค หรือ comma , ใช้เมื่อไรรฃทราบมั้ย

๓. ถาม อัฒภาค ; หรือ semicolon หรือเครื่องหมายวรรคตอนล่ะ ใช้เป็นมั้ยเอ่ย

๔. ถาม ถ้าเจอบรรณานุกรม มหาธาต, วัด ตำราโหรไทย สำนักพิมพ์คุรุสภา 2536. มหาธาตุ, วัด คืออะไรจ๊ะ

๕. ถาม ถ้าต้องการบอกว่า รัตนไตร หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีรายการ 3 รายการ
ขึ้นไป ใส่เครื่องหมายใดคั่นคะ

๖. ถาม กิ่ง น. ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง ; ใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ ใช้อัฒภาค ; ถูกต้องมั้ยคะ

๗. ถาม ในพจนานุกรม เขาเขียนว่า การุญ, การุญย์ [การุน] น. ความกรุณา.(ป. ; ส.) ระหว่าง ป กับ ส
ทำไมต้องคั่นด้วย อัฒภาคด้วยคะ    

๘. ถาม 1: 1000 อ่านว่าอย่างไรคะ เครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไร

๙. ถาม กฤษณาสอนน้อง : แบบเรียนกวีนิพนธ์ อย่างนี้ถูกต้องมั้ยคะ

๑๐. ถาม 5 : 10 = 1 : 2 อ่านว่าอย่างไรคะ เครื่องหมายทวิภาคในที่นี้ทำหน้าที่อะไรคะ

๑๑. ถาม ยัติภังค์ - หรือ hyphen ใช้ในโอกาสใดบ้างคะ


๑๒. ถาม ทุติย- [ทุติยะ-] ปรากฎในพจนานุกรมหมายความว่าอย่างไรคะ


๑๓. ถาม นอกจานี้เครื่องหมายยัติภังค์ยังใช้ได้อย่างไรอีกบ้างคะ

๑๔. ถาม นขลิขิต ( วงเล็บ) หรือ parenthese ใช้ในโอกาสใดบ้างคะ


๑๕. ถาม ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ (ครูหมูอ้วน เจ้าของห้องเรียนสีชมพู) เมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านว่าอย่างไรคะ

๑๖. ถาม วงเล็บปีกกา { } หรือ braces ใช้ในโอกาสใดคะ


๑๗.ถาม เครื่องหมายปรัศนีย์ ? question mark ใช้ในโอกาสใดบ้างคะ

๑๘. ถาม อัศเจรีย์ ! exclamation mark ใช้เมื่อใดบ้างคะ

๑๙. ถาม อัญประกาศ " " หรือ double quotation mark ใช้เมื่อไรบ้างคะ

๒๐. ถาม ถ้าข้อความในอัญประกาศมีหลายย่อหน้าทำอย่างไรคะ

๒๑. ถาม ไม้ยมกใช้เมื่อไรบ้างคะ

๒๒. ถาม มีข้อควรคำนึงในการวางไม้ยมกอย่างไรบ้างคะ

๒๓. ถาม ไปยาลน้อย เปยยาลน้อย ใช้เมื่อไรบ้างคะ

๒๔. ถาม ไปยาลใหญ่ เปยยาลใหญ่ ฯลฯ ใช้ในโอกาสใดบ้างคะ

๒๕. ถาม ไข่ปลา ......... จุดไข่ปลา หรือ dotted line ใช้ในโอกาสใดคะ

๒๖. ถาม ถ้าจำเป็นต้องลอกร้อยกรองมาแต่บทยาวมาก จะละอย่างไรคะ

๒๗. ถาม เครื่องหมายเท่ากับ = มีชืออื่นมั้ยคะ


๒๘.
ถาม สัญประกาศ คืออะไรคะ

๒๙.ถาม บุพสัญญา " ใช้โอกาสใดคะ

๓๐.ถาม การย่อหน้าล่ะคะเรียกว่าอะไร

๓๑.ถาม การใช้เครือ่งหมาย ทับ /slash ใช้อย่างไรคะ

๓๒. ถาม   อันนี้คือเครื่องหมายอะไร ใช้โอกาสใดคะ เฮ้อ! มากจังเลยนะคะ

      

 

๓๓.ถาม อันี้ล่ะเรียกว่าอะไรใช้ทำไม

๓๔.ถาม อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะ

๓๕.ถาม๛ อันนี้เครื่องหมายอะไรอีกล่ะคะนี่

๓๖.ถาม เครื่องหมายยมักการ ที่คล้ายตัวการันต์ ใช้ทำอะไรคะ

๓๗.ถาม การเว้นวรรคในการเขียนหนังสือไทยมีอย่างไรบ้างคะ

 


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

       ร้อยคำแทนมาลัย มากราบไหว้ให้คุณครู
ดวงจิตคิดเชิดชู สืบคุณค่าภาษาไทย
เนื้อหาที่ว่ายาก วอนครูฝากชี้แนะให้
เห็นทางกระจ่างใจ พบแนวใหม่ในการสอน
กฎใดที่เป็นกฎ ในทุกบททุกขั้นตอน
คลี่คลายหายซับซ้อน เด็กเข้าใจในหลักการ
ภาษาเกือบวิบัติ ด้วยคลื่นซัดการสื่อสาร
หากศิษย์ไม่ชำนาญ เกินแรงต้านทานกระแส
ขอครูผู้ล่วงลับ คราสดับช่วยดูแล
แนะนำคลำทางแก้ ให้ศิษย์นี้มีหนทางครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

 

 

 

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี